obrazek hlavicka elektro 2

KABELOVÁ VEDENÍ A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

trasování – poruchy – opravy

Význam kabelů si uvědomíme až v případě poruch, kdy se ocitneme bez elektrického proudu.

Nejčastější příčinou je mechanické poškození vznikající špatnou pokládkou vedení nebo při výkopových pracích.

PROVÁDÍME

VYTYČENÍ (TRASOVÁNÍ) KABELOVÝCH VEDENÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Vyznačíme přesné uložení kabelového vedení včetně jeho hloubky. Zaměřením vyloučíme možnost poškození kabelu a následnou odstávku vedení a jeho opravu.

VYTYČENÍ (TRASOVÁNÍ) KABELOVÝCH VEDENÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
VYHLEDÁNÍ (LOKALIZACE) KABELOVÝCH PORUCH

VYHLEDÁNÍ (LOKALIZACE) KABELOVÝCH PORUCH

Vyhledání a zaměření poruchy na kabelech. Po vyhledání poruchy na kabelu, nabízíme možnost provedení následné opravy.

OPRAVY KABELOVÝCH PORUCH KABELOVÉ SPOJKY

KABELOVÉ SPOJKY