obrazek hlavicka elektro 2

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

REVIZE JE VÝZNAMNOU SOUČÁSTÍ PÉČE O BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

REVIZE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

je činnost prováděná na elektrickém zařízení, při které se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti

Provádíme revize

vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V v prostorech bez nebezpečí výbuchu (E2A)

VÝCHOZÍ

revize prováděná na novém elektrickém zařízení nebo zařízení po rekonstrukci před jeho uvedením do normálního provozu

PRAVIDELNÉ

revize prováděná pravidelně ve stanovených lhůtách na elektrickém zařízení, které již je v normálním provozu

MIMOŘÁDNÉ

provádí se v případě, pokud je na elektrickém zařízení provedena úprava nebo výměna části elektrického zařízení za novou, pokud se změní majitel nebo nájemce elektrického zařízení

OBLASTI REVIZÍ

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ A INSTALACE

Revize elektrických zařízení a instalací

dle norem ČSN 33 1500:1990, ČSN 33 2000-6 ed.2:2017 a norem souvisejících

elektrických přípojek, elektroměrových rozváděčů, domovních a bytových rozvodnic, elektroinstalačních rozvodů, průmyslových a staveništních rozváděčů, nouzového osvětlení a ostatních pevně připojených elektrických zařízení

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ A INSTALACE
HROMOSVODY

HROMOSVODY

Revize systému ochrany před bleskem (hromosvodů)

dle norem ČSN 34 1390, ČSN EN 62305-1,2,3,4 ed.2 a norem souvisejících

vnější ochrana před bleskem (hromosvod) vnitřní ochrana před bleskem (ekvipotenciální pospojování, přepěťové ochrany)

STROJE (STROJNÍ ZAŘÍZENÍ)

Kontroly a ověřování elektrického zařízení stroje (strojní zařízení)

dle normy ČSN EN 60204-1 ed.3:2019 a norem souvisejících, dále dle NV č. 378/2001 Sb.

stroje na zpracování kovů – kovoobráběcí a tvářecí stroje, stroje na zpracování plastů a pryže, strojní zařízení na zpracování dřeva, strojní rámové pily, montážní stroje, stroje pro chladírenství a vzduchotechniku, ……

revize STROJE
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A NÁŘADÍ

ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A NÁŘADÍ

Revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí

dle normy ČSN 33 1600 ed.2:2009

informační, kancelářská a výpočetní technika, spotřební elektronika, spotřebiče pro domácnost, ruční elektrické nářadí , prodlužovací přívody, ….

SVÁŘEČKY

Kontroly a zkoušky zařízení pro obloukové svařování

dle normy ČSN EN 60974-4 ed.3:2017 – Zařízení pro obloukové svařování – Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušky, a norem souvisejících (ČSN EN IEC 60974-1 ed.5, ČSN EN 60974-6 ed.3, ČSN EN 62135-1 ed.2, ČSN EN 62135-2 ed.2)

SVÁŘEČKY
ELEKTROCENTRÁLY

ELEKTROCENTRÁLY

Zkoušky elektrické části pracovního stroje – elektrocentrály

dle normy ČSN ISO 8528-8:2016 – Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu a norem souvisejících

MŮŽEME VÁM NABÍDNOUT

Již více jak 30 let se zabýváme činností v oboru silnoproudé elektrotechniky. Za tuto dobu jsme prošli několika odvětvími elektrotechnického průmyslu, abychom dnes mohli říci, že našemu oboru rozumíme.

A PROČ SE OBRÁTIT PRÁVĚ NA NÁS?

Více než 30 let praxe v oboru

Profesionalita

Odborné poradenství

Osobní přístup ke klientovi

Pravidelná školení

Aplikace nových technologií