V době technologického rozvoje jsou výrobní provozy, rodinné domy a administrativní objekty protkány kabelovými rozvody a elektroinstalacemi na jejichž konci je připojen nějaký ten potřebný a užitečný elektrický spotřebič.

Elektrická energie je jistě potřebná a užitečná, ale může být i životu nebezpečná.

Víte v jakém stavu je ta Vaše elektroinstalace a jestli všechny spotřebiče používané zaměstnanci, Vámi, anebo Vašimi dětmi jsou bezpečné?

Pokud nemůžete s jistotou na tuto otázku odpovědět, obraťte se na nás a my Vám s odpovědí pomůžeme.

Provádíme výchozí, pravidelné i mimořádné revize vyhrazených elektrických zařízení do 1000V v prostorech bez nebezpečí výbuchu (E2A).

Vlastníme platná osvědčení a oprávnění k revizní činnosti, včetně moderních měřicích přístrojů s platnou kalibrací.

V rámci naší revizní činnosti Vám můžeme nabídnout:

 

(ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6)

rodinných domů, bytů, provozoven (restaurace, jídelny, dílny, rekreační chaty, školy atd.), kanceláří (soukromá i státní správa), průmyslových objektů, stavebních rozvaděčů, el. připojení RIS, HDS, elektroměrových rozvaděčů s blokováním HDO, nouzového osvětlení apod.

 

(ČSN EN 62305-1,2,3,4)

rodinných domů, provozoven průmyslových objektů, uzemnění stavebních rozvaděčů apod.

 

(ČSN EN 60204-1 ed.2, ČSN 33 2000-6, NV č. 176/2008 Sb.)

obráběcích strojů, výrobních linek apod.

 

(ČSN 33 1600 ed.2)

informační techniky – počítače, tiskárny, kopírky, monitory, reproduktory, faxy, servery, UPS, adaptéry, kancelářská a výpočetní technika,

spotřební elektroniky – radiopřijímače, magnetofony, audio systémy, televizní přijímače apod.,

spotřebiče pro domácnost – chladničky, vařiče, kávovary, vysavače, topné panely, mixéry, mikrovlnné trouby, topinkovače apod.

ruční elektrické nářadí – vrtačky, brusky, přímočaré a úhlové pily, horkovzdušné pistole, el. kladiva apod.

 

Dále Vám můžeme nabídnout:


Používané měřící přístroje


CENÍK REVIZNÍCH PRACÍ

připravujeme